Bestyrelsen


Formand:
Per Nørreslet
Bymandsstræde 8
4760 Vordingborg
Tlf.: 5534 3844
e-mail:
3435674m001@mail1.stofanet.dk

Næstformand:
Lars Kofod Ibsen
Sct. Clemensvej 14A
4760 Vordingborg
Tlf.: 6171 0912
e-mail: lki@knv-al.dk 

Kasserer:
Erik Sørensen
Linievej 10
4760 Vordingborg
Tlf.: 5534 3757
e-mail: ames@knv-al.dk
 
Sekretær:
Lennart Jacobsen
Duevej 1
4760 Vordingborg
Tlf.: 5537 2916  
Bestyrelsesmedlem:
Kim Pedersen
Bakkegårdsvej 5
4760 Vordingborg
Tlf.: 5537 4598
 
Suppleant:
Erik Jakobsen
Kløvervænget 7
4760 Vordingborg
 
Suppleant:
Carsten Olsen
Svalevej 10
4760 Vordingborg
 
Revisor:
Ejnar Kulle
Pilevej 5
4760 Vordingborg
 
Revisor:
Karin Jensen
Svalevej 7
4760 Vordingborg
 
Revisorsuppleant:
Jonatan Nørreslet
Bymandsstræde 10
4760 Vordingborg